Or Finance.

OR Finance bereikt allochtonen

Voor deze financiële dienstverlener hebben wij een aantal van onze promotieteams ingezet. Zo is er gebruik gemaakt van onze Walkingbillboards en hebben onze promotietoppers geprobeerd mensen te stimuleren tot het proberen van de services van OR Finance. Op druk bezochte plekken in Nederland hebben zij hen weten te bereiken en werd een plek gecreëerd waar mensen hun acceptgiro contact konden betalen.

neem direct contact op

“DriveMedia maakt allochtone Nederlanders bereikbaar”

Twitter