Onderzoek.

Onderzoekstechnieken die gehanteerd worden voor autochtonen leveren niet altijd de gewenste respons op bij allochtone Nederlanders. Zij blijken vaak lastig te bereiken en zijn wantrouwend ten opzichte van de afzender. Het behalen van een hoge respons is onder allochtone Nederlanders dan ook lastig gebleken. Echter zal hun stem gehoord moeten worden, aangezien zij ook deel uit maken van de Nederlandse samenleving. Zo kan er een completer beeld worden gevormd van de Nederlandse bevolking en kunnen zij beter in hun behoeften worden voorzien.

Om deze kennis te vergaren onder deze doelgroep voeren wij veldwerk uit op het gebied van face-to-face onderzoek. Met onze contacten binnen de doelgroep en het gebruik van onze meertalige interviewers, zorgen wij voor een goede en betrouwbare respons binnen deze doelgroep. Tevens ligt het binnen de mogelijkheden om via onze promotiemedewerkers uw onderzoek extra onder de aandacht te brengen of uw panel te vergroten.

Interesse? Laat het ons weten, dan maken we een afspraak.

neem direct contact op

“DriveMedia maakt allochtone Nederlanders bereikbaar”

Twitter